.

Vad är en Hårmineralanalys?

 

Hårmineralanalysen är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret. Det insamlade hårprovet, som tas genom att klippa cirka 2-3 cm av håret i nackpartiet, skickas till Trace Elements Inc som är ett federalt auktoriserat labratorium. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.

Varför använda hår?

Hår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Det är både lätthanterligt och tillförlitligt. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens niver av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska ämnen.

En hårmineral-analys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa.

Vanligaste orsaker till mineralobalans:

- Ensidig och förädlad kost

- Tungmetaller i närmiljön

- Stress- Fysisk såväl som emotionell

- Planslöst konsumerande av mineraler

- Medicinering

 

Vid en hårmineral analys träffas vi en första gång och jag ställer frågor om dina kostvanor och hur du mår i din kropp. Jag klipper hår som skickas iväg för analys.

Efter cirka 4 veckor träffas vi igen då har din analys är klar. Jag går igenom denna och ger förslag på hur du kan åtgärda de mineralbrister du har med en vitamin/mineralkur.

 

Samt att jag lägger stor vikt vid kosten och hur du här kan göra förändringar för att på längre sikt må bättre och förändra dina kostvanor. Du får med dig tips på bra kost och recept utifrån din analys och vad som behövs för din kropp.

Pris för detta upplägg är totalt 1.700 kronor .

Kostnad för vitamin/mineralkur skräddarsydd efter din analys kostar cirka

1200-2000 kronor för 3 månader.

Läs mer på www.haranalyser.com där finns artiklar etc.

Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation.

Vill du läsa mer om hur analysen fungerar kan du gå in på www.nutritech.se/haranalys/analysexempel.htm  där du kan ta del av hela analysen.