Sofia är utbildad Friskvårdsterapeut och driver företaget Äntligen Frisk Sverige. Förutom friskvård, erbjuds även föreläsningar och utbildningar inom HLR (hjärt- och lungräddning) och ätstörningar. Sofia erbjuder även samtalscoachning till personer med ätstörningar. Med 25 års erfarenhet av att själv ha varit sjuk i bulimi, kan hon coacha människor till ett liv utan ätstörningar.
Därför samarbetar jag med glädje med Sofia när jag får förfrågningar om att hjälpa människor med ätstörningar.
Läs mer på www.antligenfrisk.se